ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

Център за професионално обучение и образование „Технизнания”

Научно-техническият съюз по машиностроене притежава лицензия № 200812666/28.11.2008 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение за осъществяване на професионална квалификация за професиите.

Обучени специалисти:
2006 г. – 408
2007 г. – 782
2008 г. - 875
2009 г. - 741
2010 г. - 905

За препоръки:
Маг. инж. Стоян Стоянов - управител на „Олимп„ ЕООД
Тел: 0888145963

Илко Божков зам. управител на БГМап ООД
Тел: 02 9633200
bojkov@bgmap.bg

Димитър Янев
Управител на „Айгер Инженеринг” ООД
Tel: 032 905000
ab@aiger.com

Пълната информация за ЦПО "Технизнания" и заявяване на индивидуално и фирмено обучение: ТУК

 

Обучение на европейски инженери, технолози инспектори и  специалисти по заваряване


Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия